Ôn thi ngân hàng TMCP

Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) là ngân hàng được thành lập bởi công ty cổ phần 100% vốn trong nước. Nhiều ngân hàng thương mại cổ phần nổi tiếng, uy tín với lương cao, chế độ nhân viên chất lượng, môi trường chuyên nghiệp mà nhiều người ao ước được ứng tuyển. Tổng hợp các kinh nghiệm, tài liệu ôn thi vào các ngân hàng TMCP này từ chuyên gia.