Viết CV, phỏng vấn ngân hàng

Chia sẻ kinh nghiệm và các kỹ năng cần có trong khâu chuẩn bị kiến thức, viết CV xin việc và trả lời câu hỏi phỏng vấn, làm bài test hiệu quả ở các nhà băng hiện nay.